D2CL Christmas Magic

[back to list]

Team Number of Games Net Shift Net Shift Per Game
TBE 2 1 45.74 45.74
CISR 1 35.36 35.36
HR 4 100.46 25.12
TSpirit 4 37.85 9.46
PD 2 5 45.94 9.19
VP 2 1 6.79 6.79
Power Rangers 4 2.32 0.58
SVB 1 -6.79 -6.79
Empire 4 -37.85 -9.46
LC 4 -45.54 -11.39
CL 2 -26.29 -13.14
K9 1 -20.60 -20.60
Elements 1 -21.97 -21.97
TPP 1 -34.32 -34.32
NLG 1 -35.36 -35.36
NaVi 1 -45.74 -45.74
TBE 2 CISR HR TSpirit PD 2 VP 2 Power Rangers SVB Empire LC CL K9 Elements TPP NLG NaVi
TBE 2 1-0
CISR 1-0
HR 2-1 1-0
TSpirit 2-2
PD 2 2-1 1-1
VP 2 1-0
Power Rangers 1-2 1-0
SVB 0-1
Empire 2-2
LC 1-2 1-0
CL 1-1
K9 0-1
Elements 0-1
TPP 0-1
NLG 0-1
NaVi 0-1

Threshold: 2 games

Hero Avg Elo diff Times Picked Net Elo Shift
+40.57 2 +81.13
+32.73 2 +65.45
+32.14 2 +64.28
+32.00 2 +64.00
+32.00 2 +64.00
+28.70 2 +57.40
+28.08 3 +84.25
+25.45 2 +50.89
+25.35 2 +50.70
+23.43 2 +46.87
+19.84 3 +59.52
+18.01 2 +36.01
+17.86 2 +35.73
+17.31 3 +51.93
+13.99 2 +27.99
+13.71 3 +41.14
+12.29 3 +36.86
+11.50 2 +22.99
+10.10 4 +40.41
+9.40 3 +28.19
+8.70 2 +17.39
+8.51 4 +34.04
+8.41 3 +25.24
+8.26 3 +24.77
+5.42 2 +10.85
+5.20 2 +10.40
+4.77 3 +14.31
+3.30 2 +6.60
+2.50 2 +4.99
+0.46 3 +1.37
-0.73 2 -1.45
-1.20 4 -4.81
-2.50 2 -4.99
-3.16 2 -6.32
-3.37 2 -6.73
-3.63 3 -10.90
-5.00 3 -14.99
-6.48 3 -19.45
-7.84 2 -15.68
-8.52 4 -34.08
-12.35 3 -37.06
-12.65 3 -37.95
-15.08 3 -45.23
-18.77 5 -93.85
-21.14 2 -42.27
-24.16 2 -48.32
-26.78 4 -107.12
-30.52 3 -91.55
-30.97 3 -92.91
-31.61 2 -63.23
-32.14 2 -64.28
-32.77 2 -65.55
-33.46 3 -100.38
-37.20 2 -74.40

Biggest Statistical Upsets

Winner Loser Date Elo Shift
PD 2 CL 03 Dec 2015 48.846
HR LC 08 Dec 2015 47.031
TBE 2 NaVi 02 Dec 2015 45.739
TSpirit Empire 09 Dec 2015 45.002
HR LC 08 Dec 2015 43.606
TSpirit Empire 09 Dec 2015 42.047
Power Rangers PD 2 15 Dec 2015 40.238
CISR NLG 02 Dec 2015 35.355
HR TPP 03 Dec 2015 34.321
PD 2 Power Rangers 15 Dec 2015 30.985
PD 2 Power Rangers 15 Dec 2015 28.907
Empire TSpirit 09 Dec 2015 26.546
LC HR 08 Dec 2015 24.495
Empire TSpirit 09 Dec 2015 22.656
CL PD 2 03 Dec 2015 22.560
Power Rangers Elements 03 Dec 2015 21.971
LC K9 03 Dec 2015 20.597
VP 2 SVB 02 Dec 2015 6.792