StarSeries 13 EU Qualifiers

[back to list]

Team Number of Games Net Shift Net Shift Per Game
CISR 1 48.38 48.38
TSpirit 13 230.90 17.76
Alliance 14 204.65 14.62
ATN 10 101.86 10.19
NaVi 17 170.15 10.01
Vega 16 140.37 8.77
CL 8 35.70 4.46
VP 2 8 11.36 1.42
YeS 2 6 -0.39 -0.06
Power Rangers 8 -12.13 -1.52
Liquid 19 -54.19 -2.85
HR 11 -36.04 -3.28
SFZ 2 -9.06 -4.53
OG 15 -205.51 -13.70
GB 6 -86.72 -14.45
Empire 8 -133.85 -16.73
4ASC 4 -67.38 -16.85
TBE 2 4 -87.02 -21.76
Secret 10 -251.08 -25.11
CISR TSpirit Alliance ATN NaVi Vega CL VP 2 YeS 2 Power Rangers Liquid HR SFZ OG GB Empire 4ASC TBE 2 Secret
CISR 1-0
TSpirit 1-2 2-0 4-2 2-0
Alliance 2-0 2-0 2-1 2-1 0-2 2-0
ATN 0-2 2-0 1-2 1-2
NaVi 0-2 0-2 2-0 3-3 2-0 1-2
Vega 0-1 2-1 2-0 2-1 2-1 2-0 2-0
CL 0-2 2-2 2-0
VP 2 1-2 2-0 2-1
YeS 2 0-2 0-2 2-0
Power Rangers 1-2 0-2 2-1
Liquid 2-4 2-1 1-2 2-0 2-0 2-1
HR 0-2 1-2 2-2 1-1
SFZ 0-2
OG 2-0 3-3 1-2 2-0 2-0
GB 0-2 0-2 1-1
Empire 0-2 2-1 1-2
4ASC 0-2 0-2
TBE 2 0-2 0-2
Secret 0-2 2-1 0-2 1-2

Threshold: 9 games

Hero Avg Elo diff Times Picked Net Elo Shift
+15.72 10 +157.15
+13.57 13 +176.46
+12.21 10 +122.07
+11.92 10 +119.15
+11.81 16 +189.00
+11.36 16 +181.81
+10.98 13 +142.69
+9.44 14 +132.23
+9.26 23 +213.01
+6.81 23 +156.58
+5.97 16 +95.50
+5.10 42 +214.10
+4.80 17 +81.63
+3.99 10 +39.85
+0.95 39 +37.11
+0.27 41 +11.24
-0.16 33 -5.23
-0.89 42 -37.19
-1.15 50 -57.41
-2.32 50 -115.87
-2.84 44 -125.04
-3.45 19 -65.47
-3.52 10 -35.17
-3.92 14 -54.93
-4.05 22 -89.12
-4.69 17 -79.80
-5.59 21 -117.34
-6.40 25 -159.93
-6.42 30 -192.72
-7.13 13 -92.71
-13.05 15 -195.71
-16.84 17 -286.33

Biggest Statistical Upsets

Winner Loser Date Elo Shift
NaVi OG 06 Nov 2015 60.739
NaVi OG 01 Dec 2015 60.373
NaVi OG 01 Dec 2015 57.123
Vega Secret 02 Dec 2015 56.526
ATN Empire 24 Nov 2015 55.027
Power Rangers Alliance 25 Oct 2015 53.704
ATN Power Rangers 26 Nov 2015 52.861
Alliance VP 2 03 Dec 2015 52.774
TSpirit Liquid 09 Nov 2015 51.450
Vega Secret 02 Dec 2015 51.058
HR Vega 03 Nov 2015 50.732
Liquid Secret 03 Dec 2015 48.507
VP 2 OG 02 Dec 2015 48.434
CISR Vega 01 Dec 2015 48.382
ATN Liquid 29 Nov 2015 48.029
TSpirit Liquid 02 Dec 2015 47.896
ATN Power Rangers 26 Nov 2015 46.134
Alliance VP 2 03 Dec 2015 46.025
Power Rangers Empire 08 Nov 2015 45.344
Liquid Secret 03 Dec 2015 44.794
Alliance NaVi 02 Dec 2015 44.531
TSpirit Liquid 09 Nov 2015 44.411
NaVi Secret 07 Dec 2015 44.377
TSpirit Secret 04 Dec 2015 42.892
Power Rangers Empire 08 Nov 2015 42.304