The Defense 5 Qualifiers

[back to list]

Team Number of Games Net Shift Net Shift Per Game
Alliance 8 120.72 15.09
OG 18 218.06 12.11
CL 19 142.57 7.50
Power Rangers 20 123.26 6.16
SFZ 12 57.39 4.78
NiP 2 10 41.13 4.11
Liquid 19 66.22 3.49
VP 2 6 19.11 3.18
ATN 18 31.56 1.75
nt123 7 -19.72 -2.82
DB 3 10 -38.40 -3.84
Vega 10 -56.34 -5.63
MFF 9 -62.00 -6.89
GB 10 -83.24 -8.32
Empire 8 -82.70 -10.34
4ASC 10 -145.50 -14.55
coL 2 10 -169.38 -16.94
LD 8 -162.74 -20.34
Alliance OG CL Power Rangers SFZ NiP 2 Liquid VP 2 ATN nt123 DB 3 Vega MFF GB Empire 4ASC coL 2 LD
Alliance 1-1 1-1 2-0 2-0
OG 1-1 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
CL 1-1 3-1 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 2-0 1-1
Power Rangers 0-2 1-3 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0
SFZ 0-2 1-1 0-2 2-0 2-0 0-2
NiP 2 1-1 1-1 0-2 1-1 2-0
Liquid 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 1-0 1-1 1-1 2-0 2-0
VP 2 1-1 2-0 1-1
ATN 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0
nt123 0-1 1-1 0-2 2-0
DB 3 0-2 1-1 0-2 2-0 1-1
Vega 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0
MFF 0-2 0-1 1-1 2-0 0-2
GB 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2
Empire 0-2 0-2 2-0 1-1
4ASC 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0
coL 2 1-1 0-2 0-2 0-2 0-2
LD 0-2 0-2 0-2 1-1

Threshold: 7 games

Hero Avg Elo diff Times Picked Net Elo Shift
+14.83 9 +133.50
+8.58 20 +171.62
+7.94 24 +190.58
+6.21 27 +167.68
+6.06 24 +145.52
+5.99 8 +47.89
+5.64 11 +62.05
+5.22 12 +62.67
+3.33 15 +49.90
+3.18 9 +28.59
+1.69 12 +20.26
+1.67 19 +31.79
+1.56 22 +34.27
+1.43 13 +18.62
+1.34 12 +16.04
+1.02 11 +11.25
+0.34 13 +4.47
+0.32 10 +3.22
-0.10 41 -3.96
-0.36 15 -5.37
-0.45 32 -14.30
-0.66 27 -17.72
-2.16 14 -30.23
-2.47 19 -46.92
-3.48 9 -31.35
-3.77 11 -41.44
-4.28 21 -89.93
-4.71 24 -113.16
-4.72 11 -51.95
-6.65 23 -152.84
-7.67 17 -130.46
-8.62 16 -137.98
-20.85 9 -187.66

Biggest Statistical Upsets

Winner Loser Date Elo Shift
Power Rangers Vega 13 Oct 2015 57.428
NiP 2 Vega 02 Nov 2015 52.503
GB CL 30 Sep 2015 52.347
ATN VP 2 12 Oct 2015 49.268
Alliance OG 04 Nov 2015 48.715
Power Rangers 4ASC 29 Sep 2015 46.650
CL Liquid 10 Nov 2015 45.358
DB 3 Liquid 07 Sep 2015 43.896
Vega Liquid 21 Oct 2015 43.267
CL 4ASC 28 Sep 2015 43.231
ATN Empire 03 Nov 2015 41.605
NiP 2 CL 28 Oct 2015 41.472
CL Vega 05 Nov 2015 41.359
SFZ Liquid 23 Sep 2015 40.880
SFZ DB 3 08 Sep 2015 40.823
Power Rangers coL 2 27 Oct 2015 40.737
VP 2 Alliance 22 Oct 2015 40.078
Power Rangers NiP 2 02 Nov 2015 39.530
coL 2 CL 09 Nov 2015 39.165
Power Rangers 4ASC 29 Sep 2015 39.111
DB 3 LD 05 Oct 2015 38.839
ATN LD 08 Sep 2015 38.504
Power Rangers CL 14 Sep 2015 37.825
nt123 LD 07 Sep 2015 37.789
Power Rangers Liquid 11 Nov 2015 37.262