i-League Season 3 EU Qualifiers

[back to list]

Team Number of Games Net Shift Net Shift Per Game
Vega 3 34.58 11.53
Alliance 7 60.13 8.59
M5 8 65.51 8.19
Power Rangers 4 23.08 5.77
VP 2 5 -29.62 -5.92
4ASC 2 -21.87 -10.94
BU 3 -69.36 -23.12
LC 2 -62.43 -31.22
Vega Alliance M5 Power Rangers VP 2 4ASC BU LC
Vega 1-2
Alliance 2-1 2-0 2-0
M5 0-2 2-1 2-1
Power Rangers 0-2 2-0
VP 2 1-2 2-0
4ASC 0-2
BU 1-2
LC 0-2

Threshold: 2 games

Hero Avg Elo diff Times Picked Net Elo Shift
+35.63 2 +71.27
+32.00 2 +64.00
+21.95 2 +43.89
+19.53 8 +156.22
+17.54 3 +52.63
+15.34 3 +46.03
+13.73 8 +109.87
+13.73 5 +68.63
+11.14 7 +77.96
+11.00 9 +99.03
+10.11 3 +30.33
+3.12 6 +18.70
+1.63 5 +8.16
+1.46 3 +4.37
+1.19 2 +2.38
+0.69 5 +3.47
+0.45 2 +0.90
-4.56 3 -13.68
-6.31 8 -50.51
-7.45 2 -14.90
-8.31 8 -66.50
-8.65 3 -25.96
-9.32 8 -74.54
-10.52 3 -31.55
-10.54 2 -21.08
-11.94 7 -83.56
-17.20 5 -85.98
-17.56 5 -87.80
-21.95 2 -43.89
-21.95 2 -43.89
-23.07 3 -69.21
-25.12 3 -75.37
-25.54 2 -51.08
-27.79 2 -55.59
-36.08 2 -72.17

Biggest Statistical Upsets

Winner Loser Date Elo Shift
Vega Alliance 06 Apr 2015 56.278
M5 BU 08 Apr 2015 48.157
M5 BU 08 Apr 2015 44.508
M5 VP 2 11 Apr 2015 41.630
M5 VP 2 11 Apr 2015 39.599
Power Rangers LC 07 Apr 2015 34.370
Alliance M5 12 Apr 2015 30.417
VP 2 M5 11 Apr 2015 29.735
Power Rangers LC 07 Apr 2015 28.063
Alliance M5 12 Apr 2015 24.931
BU M5 08 Apr 2015 23.306
Alliance Power Rangers 10 Apr 2015 21.348
Alliance Power Rangers 10 Apr 2015 18.005
Alliance Vega 06 Apr 2015 13.299
VP 2 4ASC 09 Apr 2015 11.537
VP 2 4ASC 09 Apr 2015 10.334
Alliance Vega 06 Apr 2015 8.404